ENKM Ulice a náměstí Místní část Těšnovice

Místní část Těšnovice

Kostely

Kostel svatých Petra a Pavla, Těšnovice

Školy

Škola - Těšnovice (zrušena), Místní část Těšnovice 31
Základní škola v Těšnovicích, Místní část Těšnovice

Sochy

sv. Jan Nepomucký - náves nad kostelem
p. Marie Lourdská - křižovatka Bařice
sv. Florian u kostela
Anděl - Těšnovice - ze hřbitova ke kostelu

Pamětní desky

Památce první farní školy, Místní část Těšnovice 31

Pylony

Panna Maria Hostýnská (u vodojemu)

Kříže

Kříž před kostelem
Kříž - Hertlov (dříve Kameňák)
Kříž - Těšnovice hřbitov
Kříž u zastávky - torzo

Pomníky

Památník padlých u školy