ENKM Ulice a náměstí Místní část Miňůvky

Místní část Miňůvky

Významné budovy

Hostinec v Miňůvkách, č. p. 107

Pamětní desky

Zakládajícím členům skautského oddílu, Místní část Miňůvky
Zlatuška Ladislav, Místní část Miňůvky

Kříže

Kříž - Miňůvky před návsí č.p.146
Kříž - silnice z Miňůvek
Dřevěný kříž pod Barbořinou

Pomníky

Pomník u řeky Moravy (loděnice - L. Zlatuška)