ENKM Osobnosti Miroslav Havela

Miroslav Havela

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 29. 6. 1919, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 4. 11. 1977 (58 let), Kroměříž

Obor působení

výtvarné umění

Vzdělání

Akademie výtvarných umění Praha

Komentář

na pražské akademii žákem Mináře, Obrovského

Pohřben(a)

Kroměříž 30-13/016 (kolumbárium), sektor 30 (kolumbária), poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: foto Patka
zdroj: foto Patka

Zdroje

Miroslav Havela. In: Krajská vědecká knihovna Olomouc [online]. Olomouc [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: aleph.vkol.cz

Naposledy aktualizováno: 24. 7. 2022