ENKM Osobnosti Mira Holzbachová

Mira Holzbachová

Pseudonym(y)

Miroslava Julie Anděla Holzbachová, Miss Slavonica

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 10. 4. 1901, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 18. 5. 1982 (81 let), Praha

Obor působení

tanec, sport, krasobruslení, literatura

Vzdělání

státní reálka v Kroměříži

Zaměstnání

v 17 letech se s rodiči odstěhovala do Prahy
1919–1923 herectví na dramatickém oddělení pražské konzervatoře, v Německu a Francii
během studia působila v Národním divadle
ve 20. a 30. letech 20. století se řadila mezi čelní představitelky výrazového tance
členka Devětsilu
spoluzakládala Osvobozené divadlo
založila moderní tělovýchovnou školu
1928–1937 založila vlastní taneční skupinu Umělecké studio, kde vystupovala spolu se svými žačkami z tělovýchovné školy
v roce 1933 spoluzakládala první profesionální dělnickou scénu Nové avantgardní divadlo
v letech 1939–1946 působila v USA, kde studovala tance a kulturu indiánských kmenů, tančila pod pseudonymem Miss Slavonica a učila na taneční škole Free School
v roce 1946 se vrátila do Československa
do roku 1948 pracovala na ministerstvu kultury, poté řídila organizaci Umění lidu
od roku 1948 pracovala jako choreografka Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, pořádala kurzy lidové tvořivosti

Rodina

strýc Antonín Holzbach
švagr Rudolf Kroutil
starší sestra Anděla Isabela Kroutilová roz. Holzbachová
otec Karel Holzbach
babička Izabela Holzbachová roz. Brandová
matka Julie Holzbachová roz. Novotná

Komentář

Ráda tančila na rytmy tanga a charlestonu, ale i na drobná lyrická témata, tvořila také veselé obrazy, do nichž aranžovala zmechanizované úkony každodenního života.
Během španělské občanské války byla členkou Interbrigád a přispívala jako dopisovatelka do Haló novin.

Zdroje

Miroslava Holzbachová. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

HOLZBACHOVÁ, Míra. In: Matrika narozených 1900 – 1908 Kroměříž [online]. Kroměříž [cit. 2023-05-11]. Dostupné z: Matriky - ACTA PUBLICA (mza.cz)

 

Naposledy aktualizováno: 13. 7. 2023