ENKM Objekty Budovy Minikátorský dům - dům P.J. Vejvanovského

Minikátorský dům - dům P.J. Vejvanovského

Velké náměstí 112/61

Komentář

Na domě je umístěna pamětní deska Pavlu Josefu Vejvanovskému. 16. stol.
Dobře dochovaný měšťanský dům raně renesančního původu. V přízemí se uchovala typická pozdně středověká komora, opatřená barokní klenbou, za níž následuje dlouhé dvorní křídlo s pozůstatky barokní kuchyně. Dům v letech 1666-1693 vlastnil a zřejmě i nákladně přestavěl P. J. Vejvanovský, "polní trubač", kapelník a sjkladatel na dvoře biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcona, též ředitel kůru kostela sv. Mořice.

NPÚ

19365/7-6009, 1000130125

Ústřední seznam kulturních památek

19365/7-6009, 1000130125
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022

Pamětní desky

Vejvanovský Pavel Josef

Informační smaltované tabulky

Minikátorský dům

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.