ENKM Osobnosti Miloslav Vignati

JUDr. Miloslav Vignati

Pseudonym(y)

Miloš Vignati

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 4. 1897, Přerov

Datum a místo úmrtí

† 9. 11. 1966 (69 let), Přerov

Obor působení

hudba, vzdělávání, právo

Vzdělání

1903 Hudební škola Bedřicha Kozánka v Přerově
Gymnázium v Přerově - 1916 složil maturita
1916–1918 armáda
1918–1923 Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze a hudebněvědné semináře Zdeňka Nejedlého
1926–1929 studoval skladbu u Viléma Petrželky, krátce také u Josefa Bohuslava Foerstera
Hhudební věda a výchova na Filozofické fakultě v Brně (ukončil roku 1959)

Zaměstnání

během studií sbormistr v Přerově
advokátní kancelář v Přerově
1955 Střední pedagogická škola v Přerově
1962–1966 vyučoval jako externista klavírní hru na pobočce brněnské konzervatoře v Kroměříži

Rodina

otec Vilém Vignati
matka Marie roz. Graubnerová
bratr Vilém Vignati

Komentář

Pocházel ze šesti dětí, všichni byli vedeni k hudbě a každé z dětí hrálo na nějaký hudební nástroj.
Za pobytu v Praze navázal osobní přátelství např. s Vítězslavem Novákem, Konstantinem Bieblem a Jiřím Wolkerem.
1919 založil sokolský pěvecký kroužek Tyrš, k 50. výročí Sokolské jednoty v Přerově roku 1920 dirigoval operu B. Smetany Prodaná nevěsta. 1929-1931sbormistr pěveckého spolku Přerub v Přerově
1929 člen Klubu moravských skladatelů
1939 založil Orchestrální sdružení při Akademickém klubu v Přerově
1942-1944 pořádal přerovské hudební úterky
1942 člen Unie českých hudebníků v Praze
1949 vstoupil do Svazu československých skladatelů - 1953-1955 vznikla olomoucká odbočka a Miloš Vignati se stal jejím předsedou, byli převedeni pod odbočku Svazu v Ostravě
Jeho tvorba je ovlivněna v první řadě zálibou v moravském a slovenském folkloru, napsal řadu úprav lidových písní, či vlastní skladby v duchu lidových písní.

Zdroje

Osobnosti střední Moravy: Kalendář výročí 2022. Olomouc: Knihovna města Olomouce, p.o., 2021. ISBN 978-80-85061-34-5.

ADAMOVÁ, Silvia. Vignati, Miloš. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 27.1.2017 [cit. 2021-11-24]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

KOPEČNÝ, Petr a MIKOVCOVÁ, Alena.  Miloslav (Miloš) Vignati. In: Encyklopedie města Brna [online]. Brno, 28.6.2018 [cit. 2021-10-24]. Dostupné z: encyklopedie.brna.cz

Naposledy aktualizováno: 10. 1. 2022