ENKM Osobnosti Miloš Kouřil

Doc. PhDr. Miloš Kouřil

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1. 6. 1932, Bratislava

Datum a místo úmrtí

† 4. 1. 2013 (80 let), Olomouc

Obor působení

archivnictví, dějiny

Vzdělání

1994 habilitace

Zaměstnání

1965–1990 olomoucké pracoviště Státního oblastního archivu v Opavě
katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, v roce
externě na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

zaměřený na výzkum raného středověku, církevních dějin a dějin českého exilu
podílel se na zpracování fondů z provenience olomouckého arcibiskupství

Zdroje

Miloš Kouřil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2023