ENKM Osobnosti Milan Šamánek

Prof. MUDr. Milan Šamánek CSc.DrSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 9. 5. 1931, Zborovice (Kroměříž)

Datum a místo úmrtí

† 29. 4. 2020 (88 let), Praha

Obor působení

medicína, vzdělávání

Vzdělání

Gymnázium Kroměříž - 1949 maturita
1949–1955 Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1957 atestace v oboru dětského lékařství
1991 specializační atestace z dětské kardiologie
1962 kandidátská práce (CSc.)
1969 doktorská práce (DrSc.)a současně se také habilitoval (docent).
1987 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v oboru dětské lékařství.

Zaměstnání

Fakultní nemocnice v Motole - byl členem II. dětské kliniky
1955–1959 současně působil v nemocnici v Uherském Hradišti
1964–1965 stipendijní pobyt na University of Pennsylvania School of Medicine
1968 vedl nově vzniklou Kardiopulmonální laboratoř
1969–1971 proděkan Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy
1977–1993 přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FNM, které také spoluzakládal

Působil(a)

Brno, Kroměříž, Praha

Komentář

V době vzniku kardiocentra se jednalo o jediné takové pracoviště na světě, kde byli soustředěni odborníci všech potřebných pediatrických specializací. Ve své lékařské praxi se věnoval především vrozeným srdečním vadám u dětí.
V roce 1997 inicioval založení Vědecké rady Lázní Poděbrady a následně se stal jejím předsedou.
2010 mu prezident republiky udělil státní vyznamenání Medaili Za zásluhy I. stupně
Je laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - medicína.
1984 – Státní cena Klementa Gottwalda
1999 – Edgar Mannheimer Lecture, honorary lecture, Evropská asociace dětské kardiologie
2001 – Purkyňova cena, nejvyšší ocenění České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
2006 - Čestný občan rodné obce Zborovic
2010 – Medaile Za zásluhy I. stupně prezidenta ČR
2016 – Čestný občan města Poděbrady

Zdroje

Milan Šamánek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-06-07]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 7. 6. 2023