ENKM Osobnosti Metoděj Dobiáš

Metoděj Dobiáš

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 9. 6. 1885, Želeč

Datum a místo úmrtí

† 7. 5. 1968 (82 let), Vyškov

Obor působení

vzdělávání, archivnictví, tisk

Vzdělání

1904 absolutorium na ˇUčitelském ústavu v Kroměříži
1916–1918 internace

Zaměstnání

učil v Bzenci, Tupesích u Uh. Hradiště
1918 Tupesy
1919 měšťanská škola Uherské Hradiště
1924 ředitel měšťanské školy v Malenovicích
1926 školní inspektor v Holešově
1941 předčasný odpočinek
1945–1950 chlapecká škola ve Vyškově
1952 vedl kroniku města Vyškova
1956–1961 okresní a městský archivář

Působil(a)

Kroměříž, Malenovice, Uherské Hradiště, Tupesy, Vyškov, Holešov

Komentář

1930 předseda Okresní péče o mládež v Holešově
předseda pořadatelského výboru Okresního osvětového sboru v Holešově
předseda R
rodičovského sdružení na holešovském gymnáziu
předseda Svazu přátel Junáka v Holešově a ve Vyškově
autor 3 provizorních dětských čítanek
napsal 2 knihy pro mládež, divadelní drama
člen divadelního spolku Haná
člen redakce místních novin ve Vyškově

Zdroje

ZAHRADNÍK, Karel. Metoděj Dobiáš (1885-1968). Týdeník Kroměřížska. 2000, (24), s.14.

Naposledy aktualizováno: 11. 11. 2020