ENKM Objekty Budovy Městský dům - zbourán

Městský dům - zbourán

Gen. Svobody 1386

Komentář

- u hospodářského dvora při Květné zahradě,
- objekt byl zbourán v roce 1984 - památková ochrana zrušena 9. prosince 1984,
- stavba stejného druhu - čp. 1501/10 v majetku NPÚ - viz souřadnice GPS a fotografie.

NPÚ

89429/7-6030, 1034551652

Ústřední seznam kulturních památek

89429/7-6030, 1034551652
, zdroj: Patka 30. 4. 2015
zdroj: Patka 30. 4. 2015