ENKM Objekty Budovy Městský dům - Vodní ul.

Městský dům - Vodní ul.

Ztracená 78/33

Komentář

rohový dům: Ztracená 78/33, Vodní 104/2 - 2. polovina 17. stol.
Architektonicky nenáročný patrový dům na nároží, udává původní horizont okolní zástavby před jejím novodobým zvyšováním. V konstrukci převažují barokní zdiva, hlavní fasádu člení výrazná kordonová římsa a omítkové kvádrování nároží. Podél Ztracené ul. probíhá dlouhé boční křídlo. Interiéry si zčásti dochovaly historickou dipozici, jsou však nově upraveny ve prospěch komerčního využití.

NPÚ

28321/7-6009, 1000139617

Ústřední seznam kulturních památek

28321/7-6009, 1000139617
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.