ENKM Objekty Budovy Městský dům - Vodní ul.

Městský dům - Vodní ul.

Vodní 87/26

Komentář

MonumNet uvádí čo. 30. 16.-17. stol.
Řadový dům je dominantou dolní části Vodní ul. k jejímuž různorodému obrazu přispívá kvalitně utvářeným modernistickým průčelím s reliéfní figurální výzdobou. Ze starší podoby objektu - pro Kroměříž typického průjezdního domu s krátkým dvorním křídlem - se dochovaly klenuté sklepy a část zdí v přízemí. Radikální prvorepubliková přestavba dala domu dnešní dvoupatrovou podobu s obchodním parterem.

NPÚ

14886/7-6009, 1000125302

Ústřední seznam kulturních památek

14886/7-6009, 1000125302
, zdroj: Patka 4. 12. 2021
zdroj: Patka 4. 12. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.