ENKM Objekty Budovy Městské hradby

Městské hradby

Komentář

Hradby jsou vidět z Podzámecké zahrady, Malého Valu, za kinem Nadsklepí, ohraničují domy stojící na Riegrově nám., ale nejsou však vidět.
Od dob biskupa Bruna ze Schauenburgu byla Kroměříž, opevněným sídlem. Zprvu se opevnění skládalo z příkopu, na vnitřní straně zřejmě doplněného hliněným valem, který byl završen dřevěnou hradbou či palisádou. Výstavbu kamenných hradeb předpokládáme někdy v průběhu či závěru poklidného 14. století. Tomu nasvědčuje i jejich jednoduchá podoba bez hradebních věží a bašt, pouze s trojicí věží chránících městské brány.

1996 - TRIGON projekt, Oprava hradeb - p.č. 9, 11 a 3141 - č.p. 220, 248 a 249.
2000 Obnova hradeb za č.p. 209.
2001 - Bartošek s.r.o. Oprava hradeb za kinem Nadsklepí - p.č.1035 a Husovo nám. Oprava hradeb - p.č. 1072 - č.p. 211 a 230.
2003 - Bartošek s.r.o. Oprava hradeb p.č. 159, 1064, 4968 a 4969.
2004 - Bartošek s.r.o. Oprava hradeb p.č. 1044, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970 a 1035 - kino Nadsklepí - zvláštní škola.
2005 - Bartošek s.r.o. Oprava hradeb p.č. 4964, 1066, 1067, 3734, 4570, 4963 a 1072 - Riegrovo náměstí č.p. 157 - 164 a 150.
2006 - Bartošek s.r.o. Oprava hradeb p.č. 40, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2 a 574 - ze strany 1. máje a Husovo náměstí č.p. 223 - 229.
2020 - odstranění náletových dřevin Riegrovo náměstí

NPÚ

17895/7-6009, 1000128564

Ústřední seznam kulturních památek

17895/7-6009, 1000128564
, zdroj: Patka 8. 4. 2013
zdroj: Patka 8. 4. 2013

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.