ENKM Objekty Budovy Volšovský dům

Volšovský dům

Farní 95/1

Komentář

MonumNetu uvádí též čo. 4
Výrazný, dvoupatrový měšťanský dům, situovaný na nároží ulic Vodní a Farní. Nad sklepením středověkého původu je situováno přízemí s barokními klenbami a plochostropá patra. Dům s geometricky zdobenou fasádou je završen sedlovou střechou. Vzešel z barokní výstavby po třicetileté válce. Klenuté sklepy jsou však starší. Přízemí, otevřené dříve podloubím do Vodní ulice, je neblaze postiženo novodobými adaptacemi.

NPÚ

33397/7-6009, 1000145039

Ústřední seznam kulturních památek

33397/7-6009, 1000145039
, zdroj: Patka 4. 12. 2021
zdroj: Patka 4. 12. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.