ENKM Objekty Budovy Měšťanský Hirnlův dům

Měšťanský Hirnlův dům

Riegrovo náměstí 140/51

Komentář

MonumNet uvádí čo. 22.
V roce 1768 zakoupil dům František Ondřej Hirnle od manželů Maiti (původem italská rodina městských kominíků).
Zemřel v roce 1773, vdova Emerentiana (v Kroměříži narozený syn Antonín, pozdější duchovní byl v té době ještě nezletilý) jej přežila o mnoho let a teprve v roce 1800 dům prodala.
Dům krytý sedlovou střechou je pozdně středověkého původu, jeho dnešní podoba je dílem barokních a pozdějších úprav.

NPÚ

30382/7-6009, 1000141823

Ústřední seznam kulturních památek

30382/7-6009, 1000141823
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022

Zdroje

František Ondřej Hirnle. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Hirnle