ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům

Měšťanský dům

Vodní 93/14

Komentář

MonumNet uvádí čo. 18. Začátek 16. stol.
Dvoupatrový měšťanský dům, situovaný v jihovýchodní frontě ulice Vodní, sestávající z hlavního objektu a nižších dvorních křídel. Objekt se středověkým původem prošel výraznými renesančními i barokními přestavbami. Peroutka chybně uvádí jako Muhlmannův dům.
Dům má pozoruhodnou fasádu. Stlačené oblouky vyznačují bývalé podloubí. V budově se nachází místnost s klenbou pokrytou bohatou barokní štukovou výzdobou - zavíjeným ornamentem s andílčími hlavami.

NPÚ

30605/7-6009, 1000142059

Ústřední seznam kulturních památek

30605/7-6009, 1000142059
, zdroj: Patka 4. 11. 2021
zdroj: Patka 4. 11. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.