ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Vodní ul.

Měšťanský dům - Vodní ul.

Vodní 94/12

Komentář

MonumNet uvádí čo. 16
Dvoupatrový měšťanský dům na dlouhé parcele, situovaný v jihovýchodní frontě Vodní ulice. Objekt s krátkým dvorním křídlem, krytý sedlovou střechou je dílem barokní a klasicistní přestavby staršího objektu.
Na domě je umístěna pamětní deska Jaromíru Tomečkovi (rodný dům).

NPÚ

28523/7-6009, 1000139837

Ústřední seznam kulturních památek

28523/7-6009, 1000139837
, zdroj: Patka 4. 12. 2021
zdroj: Patka 4. 12. 2021

Pamětní desky

Tomeček Jaromír