ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Vodní ul.

Měšťanský dům - Vodní ul.

Vodní 91/18

Komentář

MonumNet uvádí čo. 22. - začátek 16. stol.

Jeden z nejnáročněji řešených měšťanských domů s pozoruhodným interiérem přízemí, přístupným díky komerčnímu využití. V Kroměříži naprosto ojedinělé je jednoramenné barokní schodiště do patra, vybavené tesaným balustrovým zábradlím se sloupky a piniovými šiškami. Jiné barokní detaily - portál a klenby - se zachovaly i ve dvorní části domu.
zač. 18. stol. - barokní přestavba
1882 fasáda

NPÚ

31599/7-6009, 1000143126

Ústřední seznam kulturních památek

31599/7-6009, 1000143126
, zdroj: Patka 10. 2. 2022
zdroj: Patka 10. 2. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.