ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Vodní ul.

Měšťanský dům - Vodní ul.

Vodní 54/7

Komentář

Patrový měšťanský dům s půdním polopatrem a ustupující novodobou nástavbou dalšího patra, situovaný v severovýchodní frontě Vodní ulice. Původně středověký objekt se zachovalými sklepy prošel výraznými přestavbami v 18. a 20. století.

NPÚ

29953/7-6009, 1000141363

Ústřední seznam kulturních památek

29953/7-6009, 1000141363
, zdroj: Patka 4. 12. 2021
zdroj: Patka 4. 12. 2021