ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Velké nám.

Měšťanský dům - Velké nám.

Velké náměstí 49/43

Komentář

MonumNet uvádí čo. 33.

Dvoupatrový měšťanský dům s podloubím, sedlovou střechou a dvorním traktem, situovaný v severovýchodní frontě Velkého náměstí. Původně středověký objekt prošel renesanční a barokní přestavbou, poslední úpravy zde proběhly po polovině 20. století.

NPÚ

37357/7-6009, 1000149270

Ústřední seznam kulturních památek

37357/7-6009, 1000149270
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022