ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Velké nám.

Měšťanský dům - Velké nám.

Velké náměstí 48/41

Komentář

MonumNet uvádí čo. 31. - 16. stol.

Měšťanský dům s dobře dochovanou historickou dispozicí. Suterén má valené klenby z počátku 16. stol, klenby přízemí vzešly z renesančních a raně barokních úprav. Průčelí člení vysoké pilastry, jejichž zjednodušená podoba dokládá socialistickou památkovou praxi. Tehdy byly nevhodné neoklasicistní nebo historizující fasády z 19. stol. nahrazovány kleštěnými napodobeninami baroka bez dekorativních detailů.

NPÚ

23085/7-6009, 1000134070

Ústřední seznam kulturních památek

23085/7-6009, 1000134070
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.