ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Velké nám.

Měšťanský dům - Velké nám.

Velké náměstí 46/37

Komentář

MonumNet uvádí čo. 27

Měšťanský dům s typickou dvoutraktovou dispozicí doplněnou dvorním křídlem. Dům ve Ztracené ulici tvořil zadní trakt domovní fronty souběžné se SV frontou Velkého náměstí. Pozdně středověký rozvrh doplnily renesanční a barokní klenby, fasáda nad dvouosým podloubím má zjednodušené členění se čtyřmi okenními osami.

NPÚ

19501/7-6009, 1000130269

Ústřední seznam kulturních památek

19501/7-6009, 1000130269
, zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022
, zdroj: Patka 6.5.2015
zdroj: Patka 6.5.2015