ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Velké nám.

Měšťanský dům - Velké nám.

Velké náměstí 44/33

Komentář

MonumNet uvádí čo. 23.
Na domě je umístěna pamětní deska skladateli Antonínu Procházkovi otci herce Antonína Procházky. Dům patřil rodině až do smrti manželky A. Procházky st. (2019).
Dvoupatrový dům na úzké a dlouhé středověké parcele. Nad jediným polem podloubí se zvedá hladká, dvouosá a dvoupatrová fasáda. Klenutý interiér přízemí dokládá kontinuální vývoj domu od pozdního středověku po 19. století.

NPÚ

16484/7-6009, 1000127039

Ústřední seznam kulturních památek

16484/7-6009, 1000127039
, zdroj: Patka 10. 2. 2022
zdroj: Patka 10. 2. 2022

Pamětní desky

Procházka Antonín