ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům u radnice

Měšťanský dům u radnice

Kovářská 20/2

Komentář

Někdy je označován jako starý šenkovní dům. V r. 1612 je zde připomínán měšťan Lukáš Ouštěcký. V r. 1661 koupil dům Jakub Zubřický, jeho vdovu Marianu si později vzal Ondřej Sinapi. Štukové pole mezi okny v patře původně neslo malovaný výjev Korunování Panny Marie, nad nárožním pilířem je druhotně umístěn erb kardinála Františka Dietrichsteina s nápisem „FRAN*CARD*A DIETRICHSTAIN EPUS OLOM*PRINCEPS“ (František kardinál z Ditrichštejnu, biskup olomoucký, kníže). V roce 1770 koupil dům obchodník železem Jiří Rösner. Dědictví po něm převzala jeho jediná dcera Terezie provdaná za Františka Pípala, který nechal v roce 1832 postavit na cholerovém hřbitově v Kroměříži kamenný kříž nyní stojící u potoka Stonáč v místní části Bílany. V roce 1872 koupil dům poslední německý purkmistr města dr. August Benesch, dal zdvihnout nad průčelí balustrádu se čtyřmi múzami podle návrhu architekta Gustava Meretty. Kompozici terakotových alegorických soch (pohledově zleva doprava: Malířství, Architektura, Sochařství a Hudba) na balustrádě z obou stran uzavírá vždy dvojice dekorativních váz s poklicemi. Od roku 1893 vlastnil dům advokát dr. Alois Kusák, redaktor a vydavatel místního útočného časopisu Velehrad. Roku 1899 byl exekučně prodán konfekcionářovi a obchodníkovi Leopoldovi Stránskému.Od roku 1939 v tomto domě žil a zde také zemřel historiograf města František Vácslav Peřinka.
Generální renovace domu byla provedena v letech 1963–1964. V roce 2001 byl proveden restaurátorský zásah na sochařské výzdobě balustrády. V rámci další rekonstrukce byl v roce 2016 na střeše budovy otevřen "Bar s terasou" s vyhlídkou na Velké náměstí. V roce 2021 byl proveden další restaurátorský zásah na sochařské výzdobě balustrády s užitím dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón.
Je zde umístěna pamětní deska Františka Vácslava Peřinky.
V objektu je restaurace Radniční sklípek, cukrárna. V sousedním objektu se nachází hotel U zlatého kohouta.

NPÚ

18636/7-6009, 1000129354

Ústřední seznam kulturních památek

18636/7-6009, 1000129354
, zdroj: Patka 24. 11. 2021
zdroj: Patka 24. 11. 2021

Pamětní desky

Peřinka František Václav

Informační smaltované tabulky

Starý šenkovní dům

Zdroje

Měšťanský dům u radnice In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

KRŮPA, Václav. Zajímavosti z městské kroniky. U Zlatého kohouta Kovářská ul., č.p. 19. Zpravodaj města Kroměříže. 1982,(11), s. 189.