ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Riegrovo nám.

Měšťanský dům - Riegrovo nám.

Riegrovo náměstí 130/71

Komentář

MonumNet uvádí čo. 2.
Patrový měšťanský dům, situovaný na parcele nepravidelného půdorysu v jižní frontě Riegrova náměstí. Objekt s klenutými sklepy a přízemím vznikl v závěru 17. století v místech staršího objektu, koncem 18. století byl zvýšen o patro.

NPÚ

26964/7-6009, 1000138176

Ústřední seznam kulturních památek

26964/7-6009, 1000138176
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022