ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Riegrovo nám.

Měšťanský dům - Riegrovo nám.

Riegrovo náměstí 158/17

Komentář

MonumNet uvádí čo. 56
Dvoupatrový měšťanský dům barokního původu nacházející se v kompozičně důležité jižní frontě Riegrova náměstí. Průčelí člení dvě dvojice sdružených oken, původní historizující fasáda byla novodobě upravena, stejně jako většina interiérů.

NPÚ

14147/7-6009, 1000124483

Ústřední seznam kulturních památek

14147/7-6009, 1000124483
, zdroj: Patka 10. 2. 2022
zdroj: Patka 10. 2. 2022