ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům (novostavba) - Velké nám.

Měšťanský dům (novostavba) - Velké nám.

Velké náměstí 35/15

Autor

Ladislav Mesenský

Komentář

MonumNet uvádí čo. 5.
L. Mesenský ml. vystavěl na místě staršího měšťanského domu novostavbu. Průčelí symetrického objektu pojal v pozdním neobaroku. Z původního domu se dochovaly pouze goticko-renesanční sklepy s půlkruhově završenými portálky z počátku 16. stol. Jeho starší barokní podobu s průčelím členěným piastry a s obvyklými dvěma poli podloubí však zaznamenala historická vyobrazení náměstí.
Původně zde sídlila Moravská agrární a průmyslová banka.
Podloubí je zastavěno obchodem. Je to soukromý majetek.

NPÚ

44787/7-6009, 1000157180

Ústřední seznam kulturních památek

44787/7-6009, 1000157180
, zdroj: Patka 22. 1. 2022
zdroj: Patka 22. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.