ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Křižná

Měšťanský dům - Křižná

Křižná 178/1

Komentář

MonumNet uvádí čo. 16.
Patrový měšťanský dům s atikou, kryjící valbovou střechu, situovaný v jihozápadní frontě Křižné ulice. Původně středověký objekt prošel výraznou obnovou v 17. století. Na dnešním výrazu objektu se podepsaly pozdější úpravy.

NPÚ

36494/7-6009, 1000148353

Ústřední seznam kulturních památek

36494/7-6009, 1000148353
, zdroj: Patka 5. 2. 2022
zdroj: Patka 5. 2. 2022