ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Křižná

Měšťanský dům - Křižná

Křižná 169/8

Komentář

MonumNet uvádí čo. 7
Dvoukřídlý přízemní měšťanský dům s obytným podkrovím, situovaný ve výrazné nárožní poloze na křižovatce ulic Dobrovského a Křižné. Objekt středověkého původu byl do dnešní podoby formován především barokní a klasicistní přestavbou.
Budova reprezentuje méně náročná měšťanská obydlí, která vznikala při barokní obnově města ve druhé polovině 17. stol. Přízemní objekt s prostými fasádami má vstupní průčelí přesto opatřeno vysokou atikou v souladu s nařízením biskupa Lichtenstejna z r. 1685. Měšťané museli atiky vybudovat na všech přízemních domech, aby se esteticky sjednotila podoba uličních front.

NPÚ

30146/7-6009, 1000141569

Ústřední seznam kulturních památek

30146/7-6009, 1000141569
, zdroj: Patka 5. 2. 2022
zdroj: Patka 5. 2. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.