ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Křižná

Měšťanský dům - Křižná

Křižná 168/6

Komentář

MonumNet uvádí čo. 9.
Patrový měšťanský dům krytý dvojicí valbových střech, krytých atikou, situovaný v severovýchodní frontě ulice Křižné. Objekt s plochostropými interiéry, se sklepem středověkého původu, byl výrazně přestavěn v 19. století.

NPÚ

32535/7-6009, 1000144122

Ústřední seznam kulturních památek

32535/7-6009, 1000144122
, zdroj: Patka 5. 2. 2022
zdroj: Patka 5. 2. 2022