ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Křížkovského

Měšťanský dům - Křížkovského

Křížkovského 32/1

Komentář

Dům v exponované nárožní poloze vznikal na dlouhé a úzké středověké parcele v rozmezí 15.-19. století. Střídmé historizující fasády ukrývají dvoutraktovou dispozici s pozdně středověkým sklepem a raně barokními klenbami v přízemí.
Barokní fasáda je ukryta za neoklasicistní fasádou.

NPÚ

23474/7-6009, 1000134478

Ústřední seznam kulturních památek

23474/7-6009, 1000134478
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.