ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Kovářská ul.

Měšťanský dům - Kovářská ul.

Kovářská 121/11

Komentář

MonumNet uvádí čo. 13.
Patrový měšťanský dům s půdním polopatrem, situovaný na protáhlé parcele v jihovýchodní frontě Kovářské ulice. Dům se středověkým původem prošel barokní a klasicistní přestavbou, neorenesanční fasáda z roku 1897 je dílem J. Drahoše.
Barokní novostavby v Kovářské ulici neměly podloubí. Do 19. stol. probíhala vedle domu ulička, spojující Riegrovo nám. s Kovářskou ulicí. Kolem r. 1890 byla ve sklepě domu údajně nalezena kamenná soška "pohanském bůžku se podobající" - románský falzifikát je dnes k vidění v expozici Muzea Kroměřížska.

NPÚ

36520/7-6009, 1000148381

Ústřední seznam kulturních památek

36520/7-6009, 1000148381
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.