ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Kovářská ul.

Měšťanský dům - Kovářská ul.

Kovářská 126/21

Komentář

Patrový měšťanský dům, zaujímající celou parcelu, ležící mezi ulicí Kovářskou a Riegrovým náměstím. Objekt s plasticky členěnou klasicistní severní fasádou a se střídměji členěnou fasádou jižní vznikl v 18. století v místech starší zástavby.

NPÚ

30508/7-6009, 1000141957

Ústřední seznam kulturních památek

30508/7-6009, 1000141957
, zdroj: Patka 29. 1. 2022
zdroj: Patka 29. 1. 2022
, zdroj: Patka 29.1.2022
zdroj: Patka 29.1.2022