ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Kovářská ul.

Měšťanský dům - Kovářská ul.

Kovářská 124/17

Komentář

Rozsáhlý měšťanský dům, situovaný na protáhlé parcele mezi ulicí Kovářskou a Riegrovým náměstím. Dům se středověkým původem se do obou prostor obrací patrovými objekty s kvalitními, plasticky členěnými fasádami.

NPÚ

36628/7-6009, 1000148494

Ústřední seznam kulturních památek

36628/7-6009, 1000148494
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Informační smaltované tabulky

Šenkovní dům IV. třídy