ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Kovářská ul.

Měšťanský dům - Kovářská ul.

Kovářská 14/13

Komentář

Kovářská i Jánská
Rozsáhlý měšťanský dům, situovaný na protáhlé parcele mezi ulicemi Kovářská a Jánská. Dům se středověkým původem se do obou ulic obrací patrovými objekty (fasáda do ulice Kovářské je zvýšena o polopatro), propojenými dvorním traktem.

NPÚ

40120/7-6009, 1000152173

Ústřední seznam kulturních památek

40120/7-6009, 1000152173
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022
, zdroj: Patka 7.5.2015
zdroj: Patka 7.5.2015