ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Jánská ul.

Měšťanský dům - Jánská ul.

Jánská 199/15

Komentář

Kovářská 13/12a i Jánská 199/15
Areál měšťanského domu, sestávající ze dvou objektů, oddělených malým dvorkem, situovaný na parcele mezi ulicemi Kovářskou a Jánskou. Oba objekty barokního a klasicistního tvarosloví vznikly v místech starší středověké zástavby.
Na domě v Jánské ulici je umístěna pamětní deska akademickému malíři Karlu Minářovi.

NPÚ

22443/7-6009, 1000133387

Ústřední seznam kulturních památek

22443/7-6009, 1000133387
, zdroj: Patka 7. 5. 2015
zdroj: Patka 7. 5. 2015

Pamětní desky

Minář Karel - rodný dům
, zdroj: Patka 17.1.2022
zdroj: Patka 17.1.2022