ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - hotel Bouček

Měšťanský dům - hotel Bouček

Velké náměstí 108/53

Komentář

MonumNet uvádí čo. 26
Postaven v 16. stol. Dům s dochovanou historickou vnitřní dispozicí má ojedinělou neogoticky upravenou, původně ovšem barokní fasádu. Originální barokní kanelované pilastry byly v úrovni atiky druhotně nezvykle spojeny do podoby vysokých lancetových oblouků. Neznámého projektanta průčelí snad inspirovalo historizující tvarosloví arcibiskupských staveb, které ve 30. a 40. letech 19. stol. prováděl architekt Anton Arche.

NPÚ

17966/7-6009, 1000128643

Ústřední seznam kulturních památek

17966/7-6009, 1000128643
, zdroj: Patka 2. 1. 2022
zdroj: Patka 2. 1. 2022

Pamětní desky

Borovský Karel Havlíček

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.