ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům - Casino

Měšťanský dům - Casino

Riegrovo náměstí 142/47

Komentář

MonumNet uvádí čo. 26.
Patrový měšťanský dům s půdním polopatrem a barokním kamenným portálem zdobícím hlavní průčelí, situovaný v jižní frontě Riegrova náměstí. Objekt s klenutým přízemím a plochostropým patrem vznikl barokní přestavbou staršího domu - přestavba dorní části 1920.

Ve starší stavbě na jeho místě pracovala v 17. stol. zlatnická dílna. Barokní přestavba z ní převzala některé vnitřní zdi a přidala čtyřosé rokokové průčelí s reprezentativním portálem překypujícím řadou dekorativních detailů - lasturou v klenáku, mřížkovým motivem ve cviklech a svinutými úseky říms nad vlysem. Okna v prvním patře zdobí též zvlněné římsy s rokajovými motivy.

V objektu bývala organizace pracující s dětmi. Při rekonstrukci v r. 2015 bylo zjištěno že na portále je umístěn letopočet a dle památkářů je pouze jedna římsa v 1. patře původní.

NPÚ

28766/7-6009, 1000140096

Ústřední seznam kulturních památek

28766/7-6009, 1000140096
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.