ENKM Osobnosti Maximilián Hamilton

Maximilián Hamilton

Datum a místo narození

* 17. 3. 1714, Mnichov

Datum a místo úmrtí

† 31. 10. 1776 (62 let), Olomouc

Obor působení

církev

Vzdělání

1734–1738 v Římě teologii a práva a získal doktorát
1761 posledním biskupem, poté se biskupství změnilo na arcibiskupství

Zaměstnání

1747 rezidoval v Olomouci a později se stal také rektorem kostela sv. Anny Tím se stal v březnu
Biskup sídlil převážně v Kroměříži, kde mohl přímo řídit rekonstrukci zámku (např. Velká jídelna).

Komentář

Pocházel z původně skotského rodu, který v 17. století přesídlil do Bavorska.
Jeho úkolem bylo hospodářsky stabilizovat diecézi po sedmileté válce a obezřetně ji řídit mezi politikou papežského a císařského dvora. Zatímco u Josefa II. nepožíval velké vážnosti, byl oblíben u Marie Terezie, která kvůli němu pozdržela rozdělení moravské diecéze na olomouckou a brněnskou část. Udělila mu také řád sv. Štěpána za zásluhy o veřejnost a dynastii (1775).

Pohřben(a)

Olomouc, kaple sv. Anny, poloha hrobu na mapě

Naposledy aktualizováno: 19. 12. 2022