ENKM Osobnosti Max Spielmann

Max Spielmann

Národnost

německá

Datum a místo narození

* 3. 4. 1881, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 20. 6. 1970 (89 let), Wiesbaden

Obor působení

architektura

Vzdělání

1901–1905 Technická univerzita ve Vídni a Německá vysoká škola technická v Praze

Zaměstnání

po studiích začala projektovat v Praze přednostně pro bohatou židovskou klientelu

Rodina

otec Hermann Spielmann 1840-1917
matka Augusta Kohnová

Působil(a)

1934 Brno, 1938 Nice

Komentář

Otec byl místní nadučitel v chlapecké obecní škole. Rodina pocházela z Pohořelic u Brna.
Charakteristickým rysem jeho návrhů je inspirace architekturou klasicizujícího baroka či klasicismu. Všem budovám je společný akcent na monumentalitu, honosnost a reprezentativnost.

Jeden z mála z celé rodiny přežil válku.
Po válce byl v Československu označen za osobu německé národnosti a nepodařilo se mu uchovat si československé občanství. V roce 1956 přesídlil do Wiesbadenu.

Nejstarší známou realizací Maxe Spielmanna je obytný a obchodní dům bratří Picků na Karlově náměstí čp. 28/559 z roku 1911. Další jeho realizace vila Hanse Budischowského z roku 1914 v Třebíči
předznamenává směr jeho další práce pro rodinu Petschkovu.

První realizací pro Petschkovy je bankovní palác v ulici Politických vězňů čp. 931/20, který byl vybudován v letech 1922-1927. Fasáda banky i interiéry přes svoji kamennou těžkopádnost naznačuje směr, ve kterém navrhl bubenečské vily pro členy rodiny Petschků — Friedricha Petschka (dnes sídlo ruského velvyslanectví), Marianne Gellertové, rozené Petschkové (původně Velvyslanectví Čínské lidové republiky, dnes Památník národního písemnictví) a Otto Petschka (dnes rezidence velvyslance USA). Další bubenečskou vilou je vila ve Wolkerově ulici čp. 568/16.

Zdroje

Max Spielmann. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 25. 3. 2022