ENKM Školy Mateřská škola - Tržiště

Mateřská škola - Tržiště

Štítného

Zahájila provoz v r. 1946 a byla nahrazena stavbou na ul. Štítného.

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény II. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (2), s.13.