ENKM Školy Mateřská škola - Slovan

Mateřská škola - Slovan

Vznikla v r. 1966.

Webové stránky

www.zsslovan.cz

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény II. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (2), s.13.