ENKM Školy Mateřská škola - Šafaříkova ul. (zrušena)

Mateřská škola - Šafaříkova ul. (zrušena)

Riegrovo náměstí 149/33

Školka vznikla v r. 1887 (dnešní školní jídelna). O děti pečovala pěstounka s pomocí opatrovnice. Zájem rodičů vysoce převyšoval nabídku. V r. 1948 zestátnění. Od r. 1972 byla MŠ umístěna v budově SPgŠ.

Mateřská škola - Šafaříkova ul. (zrušena), zdroj: Patka 15. 1. 2022
zdroj: Patka 15. 1. 2022

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény II. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (2), s.13.

RATŮZNÁ, Božena. Předškolní výchova v mateřské škole v Šafaříkově ulici. Pohledy do našich školních zařízení. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (9), s. 156-157.