ENKM Školy Mateřská škola při klášteře

Mateřská škola při klášteře

Malý val 1549/23

na Malém Vale. Zde se staraly o děti sestry Vincentky. Školka vznikla začátkem 80. let 19. stol.

Mateřská škola při klášteře, zdroj: Patka 8. 4. 2022
zdroj: Patka 8. 4. 2022

Zdroje

ŠLANCAROVÁ Martina. Kroměříž - Hanácké Athény II. aneb z historie kroměřížských škol a školek. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (2), s.13.