ENKM Školy Mateřská škola - Žižkova

Mateřská škola - Žižkova

Žižkova 4019

V roce 1989 byla 1. září otevřená nová mateřská škola a jesle na nově vzniklém sídlišti Zachar. Vzhledem k velikosti tohoto sídliště byl o mateřskou školu velký zájem a za pomocí všech pedagogických i provozních pracovníků, vstřícnosti rodičů, kteří se podíleli na závěrečném úklidu a stěhování, ožila 4. září mateřská škola a jesle dětmi. Ředitelkou mateřské školy byla jmenována Ludmila Žárská, jesle měla pod vedením zdravotní sestra pí. Kavanová. Mateřská škola a jesle fungovaly společně do srpna 1991. Vzhledem k tomu, že byly jesle zrušeny, se mateřská škola od září 1991 rozšířila o další dvě třídy. Ředitelkou pětitřídní mateřské školy byla nadále Ludmila Žárská a v roce 2008, kdy odešla do starobního důchodu, na její místo nastoupila Bc. Libuše Kopalová.

Ředitelé

1989–2008 Ludmila Žárská
2008– Kopalová Libuše

Webové stránky

www.skolkazizkova.cz
Mateřská škola - Žižkova, zdroj: Patka 25. 4. 2022
zdroj: Patka 25. 4. 2022