ENKM Osobnosti Matěj Pavlovský

Matěj Pavlovský

Datum a místo narození

* 21. 2. 1807, Mirošov

Datum a místo úmrtí

† 12. 2. 1883 (75 let), Kroměříž

Obor působení

překladatelství, dějiny, divadlo

Zaměstnání

1841–1843 Kladky
1843–1855 Šubířov
1855–1868 Plumlov
1868 Kroměříž

Bydliště

Kroměříž, Janská ul. 6 - na stejné adrese bydlel Julius Chodníček

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Napsal:
Poslední rytíř kladecký aneb Proč se Kladka nazývají Malý Řím
kroměřížský kanovník

Zdroje

Matěj Pavlovský. In: Národní knihovna: Databáze autorit [online]. Praha [cit. 2020-08-12]. Dostupné z:aleph.nkp.cz

PINKAVA, Jaroslav. Tvůrce lidových her. Rok českého divadla. Zpravodaj města Kroměříže.1983, (2), s. 38.

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 19. 6. 2023