ENKM Osobnosti Matěj Pavlík-Gorazd

Matěj Pavlík-Gorazd

Pseudonym(y)

biskup Gorazd

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 26. 5. 1879, Hrubá Vrbka u Hodonína

Datum a místo úmrtí

† 4. 9. 1942 (63 let), Praha

Obor působení

církev, vzdělávání, odboj

Vzdělání

katolická i evangelická obecná škola
1.-6.ročník na arcibiskupském chlapeckém semináři v Kroměříži
7.-8. ročník na německém státním reálném gymnáziu v Kroměříži
1898–1902 teologická fakulta v Olomouci
1902 arcibiskupem Theodorem Kohnem vysvěcen na kněze

Zaměstnání

1902–1905 kněz ve Slezsku
1905 dočasně zproštěn kněžské služby - Kroměříž - redaktor Pozorovatele
1908 duchovní správce léčebného ústavu pro choromyslné v Kroměříži samostudium psychologie a psychiatrie) zabýval se vzděláváním chovanců

Komentář

1914 církevní vyznamenání od T. Kohna
založil časopis Právo národa - prosazoval vnitrocírkevní změny
přestěhování do Prahy
1919-1920 onemocnění očí
zabýval se konstituováním Církve československé husitské
1920 sloužil v Kroměříži na náměstí první české bohoslužby v národním jazyce
1921 zvolen správcem moravsko-slezské diecéze - 29. 8. 1921 moravskoslezským biskupem
25. 9. 1921 v Bělehradě vysvěcen na biskupa
1922-1923 v USA chtěl rezignovat na funkci biskupa, ale poté odvolal rezignaci
1924 podal rezignaci a přestoupil do pravoslavné církve v Praze, vznikla Česká pravoslavná eparchie sídlící v Praze a působící pod srbskou jurisdikcí - vedl ji Gorazd
byl zatčen 7 dní po boji, který svedli českoslovenští parašutisté v kostele sv. Cyrila a metoděje v Praze, poprava zastřelením se konala 4. 9. 1942 ve 14.00 hod. v Praze-Kobylisích
Vyznamenání in memoriam: Československý válečný kříž 1939
1997 Řád T.G. masaryka I. třídy
Vyznamenání Zlaté lípy
4.-6. 9. 1987 byl v Olomouci slavnostně kanonizován

Zdroje

JINDRA, Martin. Matěj Pavlík (biskup Gorazd, 1878-1942). In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. Praha [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: www.ustrcr.cz

ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.: L.P.2004-150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L.P. 2006- 15. výročí jeho obnovení [online]. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2006, 2006, 31s. [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: web.archive.org

Naposledy aktualizováno: 20. 4. 2022