ENKM Ulice a náměstí Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

RÚIAN: 240117

Historické názvy

Významné budovy

Justiční akademie, č. p. 183/15

Kostely

Kostel sv. Jana Křtitele se sochou sv. Jana Nepomuckého, č. p. 1138/17

Školy

Gymnázium, Masarykovo náměstí 496/13
Německé státní gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 183/15
Učitelský ústav Kroměříž (zrušen), Masarykovo náměstí 183/15
Základní škola (4.), Masarykovo náměstí 183
Justiční akademie, Masarykovo náměstí 183/15

Sochy

Sochařská výzdoba na budově Justiční akademie
T. G. Masaryk
Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Jana Křtitele

Pamětní desky

Vach Ferdinad, Masarykovo náměstí 496/13
Prager Karel, Masarykovo náměstí 128
Učitelé a žáci gymnázia, Masarykovo náměstí 496/13
Ečer Bohuslav, Masarykovo náměstí 496/13

Informační smaltované tabulky

Budova učitelského ústavu (Justiční akademie), Masarykovo náměstí 183/15
Budova kroměřížského gymnázia, Masarykovo náměstí 496/13
Starý šenkovní dům, Masarykovo náměstí 129