ENKM Osobnosti Marie Perglerová

Marie Perglerová

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 6. 2. 1873, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 14. 2. 1945 (72 let), Brno

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

soukromá výuka otce houslisty

Zaměstnání

sekundistka Pelglerova kvarteta
učitelka houslí a klavíru na hudební škole Vesny

Zdroje

Marie Pelglerová. In: Krajská vědecká knihovna Olomouc [online]. Olomouc [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: aleph.vkol.cz

MACEK, Petr. Marie Pelglerová. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Ústav hudební vědy FF MU [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 18. 1. 2022