ENKM Osobnosti Maria Ferdinand Chotek

Maria Ferdinand Chotek

Datum a místo narození

* 7. 9. 1781, Vídeň

Datum a místo úmrtí

† 5. 9. 1836 (54 let), Praha

Obor působení

církev

Vzdělání

Studoval teologii (doktorát) a filosofii na pražské univerzitě
1805 kněžské svěcení

Zaměstnání

1817 jmenován světícím biskupem v Olomouci, kde byl také ředitelem filozofických studií teologické fakulty zdejší univerzity
1831 jmenován biskupem v Tarnově (tehdy v Haliči, dnes v Polsku)
1832 intronizován jako arcibiskup olomoucký

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Biskup tarnovský, arcibiskup olomoucký pocházel ze starého českého hraběcího rodu Chotků z Chotkova a Vojnína.
S sebou si přivedl na Moravu architekta Antona Archeho, s nímž se pustil do realizace řady staveb – kněžského semináře v Olomouci, proměny Podzámecké zahrady v sentimentální park atp. Jeho episkopát však byl poměrně krátký, zemřel na choleru během pražské korunovace císaře Ferdinanda I. (krále Ferdinanda V.).
Od roku 1823 byl trvalým ředitelem studií na olomouckém lyceu a stavovské akademii. Chudým studentům a alumnům dával stravu ve své rezidenci a také jinak podporoval chudý lid.
České kultuře prospěl úsilím o zřízení stolice české řeči a literatury na stavovské akademii v Olomouci roku 1831. Za něho se vytvořilo příznivé ovzduší pro založení Slovanské knihovny v semináři. Vřele se ujal beatifikačního řízení služebníka Božího Jana Sarkandra.
Jeho snem bylo vystavět na Barbořině kostel.

Pohřben(a)

Byl pochován v rodinné hrobce v Nových Dvorech u Kutné Hory.  

Zdroje

Maria Ferdinand, hrabě Chotek. In: Arcidiecéze olomoucká [online]. Olomouc [cit. 2022-12-19]. Dostupné z: old.ado.cz

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2023